Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát. STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát.

STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát. STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát.

STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát. STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát.

STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát. STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát.

STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát. STALAK s.r.o. | Střešní krytiny, střešní okna, izolace, polykarbonát.
Nacházíte se: Home >> Sortiment >> Šikmé střechy >> ablonov


Cembrit - kvalita s 30 letou zrukou

cembrit_praha1Spole?nost Cembrit vyuila svch dlouholetch zkuenost z vroby a vytvo?ila modern, ekologickou a zdravotn? nezvadnou variantu eternitu, kter si zachovv vechny ve zmn?n vlastnosti, na kter byli investo?i u vlknocementu po dlouh lta zvykl. V pr?b?hu let vylepovn technologie vroby byla trvanlivost a neustl vylepovn technickch a estetickch vlastnost vrobk? vdy na p?ednm mst?.

Kvalita s 30-ti letou zrukou. Tato pevn a trvanliv st?en krytina nabz celou klu monost aplikace. Spole?n? s tmto modernm eternitem naleznete recept pro jednoduch i sloit tvar, st?echu ?i fasdu, novostavbu nebo rekonstrukci. Variabilita celho systmu se hod jak pro tradi?n stavby, u kterch chcete zachovat p?vodn rz stavby, tak pro modlern budovy navrhovan renomovanmi architekty a spl?ujc nejp?sn?j technick a konstruk?n poadavky.

Nechte voln? plynout sv mylenky a npady. M?ete si bt jisti, e touto modern variantou eternitu naleznete vdycky sprvn ?een.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.cembrit.cz.


Eternit N?mecko - Dacora

Eternit-DacoraTypicky hedvbn? jemn a lehce leskl povrch ablony Eternit Dacora v hladk povrchov prav? ocente jak u modernch novostaveb, tak p?i rekonstrukcch p?vodnch azbestocementovch st?ech. Velkou vhodou tto n?meck vlknocementov krytiny oproti konkuren?nm vlknocementovm vrobc?m je jej monost pokldky jak na la?ovn, tak na bedn?n. Co op?t ocente zvl? p?i rekonstrukcch st?ech.

Eternit Dacora vborn? tlum hluk (nap?. v porovnn s plechovmi krytinami). ablony Eternit Dacora jsou na trhu proslul svoj stlobarevnost, kterou m?ete obdivovat na nespo?etnch referencch, kter za 20 let sv ekologick (bezazbestov) vroby nasbrala nejen v N?mecku, ale i u ns v ?echch. D?leitou vlastnost - s ohledem na svoji azbestovou historii - je jejich ekologi?nost - ablony Eternit Dacora jsou etrn k ivotnmu prost?ed, co je doloeno certifiktem IBU (stav stavebnho a ivotnho prost?ed) dle ISO 14025.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.ebmco.sk.


Eternit Belgie - Alterna

Eternit-Alternaablony Alterna jsou vyrb?ny z vlknocementu. Stejn? jako vechny ostatn ablony jsou k  dosttn v rozli?nch barvch. Maloformtov st?en krytina Alterna je vyrb?na z vlknocementu na tzv. Hatschekov? stroji.

Komponenty tvo?c vlknocement jsou: portlandsk cement, kamenivo (vpencov mou?ka), buni?ina (procesn vlkna), polyvinylalkohol (vyztuovac vlkna), mikroskopick ?ste?ky vzduchu (pry) a voda. Vechny tyto suroviny se zpracuj v mchacm za?zen na ?dkou kai. Tato cementem vzan sm?s je nsledn? filtrovna skrz nekone?n rouno z vody a navjena na tvarovac vlce tak dlouho, dokud nen dosaeno pot?ebn tlou?ky.

Vytvo?en nvin se na?ee a neoet?en ablony jsou poslny do lisu a naformtovny. Pot st?en ablony Alterna tvrdnou p?irozenou cestou po dobu p?iblin? 1 tdne. Po vyzrn jsou ablony nabarveny a p?ipraveny k  prodeji.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.ebmco.sk.


Mte zjem o nkup st?en krytiny?

Jmno a p?jmen (*):
E-mail (*):
Bezpe?nostn kd:
Vlote prosm text z obrzku:
Telefon:
Text zprvy (*):

Sortiment:


Cembrit Logo-160px


logo-Eternit

Proč zvolit STALAK

 

Dodáním od nás získáte

 

Rychlý kontakt

Rychnov nad Kněžnou:
tel.: 494 531 012, 494 539 481
fax:
494 531 011
mob.: 777 796 794
e-mail: stalak@stalak.cz

 

Naši partneři