Nacházíte se: Home >> Sortiment >> Šikmé střechy >> Plastov


CAPACCO

krytina-capaccoCapacco je maloformtov skldan st?en krytina. Pouv se pro pokrvn ikmch a strmch st?ech. Je ur?ena pro novostavby i pro rekonstrukce. Krytinu ocen zejmna ti, kte? up?ednostn vrazn vzhled a zajmavou cenu. Jej dal p?ednost je nzk hmotnost p?edur?eno pro rekonstrukce, protoe nen t?eba zesilovat krov. Sloen krytiny zaru?uje jej mrazuvzdornost, nrazuvzdornost, odolnost v??i biologick degradaci a pov?trnosti.

Zpracovv se klasickm pokrva?skm n?adm. Je etrn k ivotnmu prost?ed. Svou ?ernoedou barvou p?ipomn p?rodn b?idlici. Vzhledem k pouitmu materilu (PVC je samozhiv) se krytina vyzna?uje velmi dobrou odolnost proti ho?lavosti.

Od b?ezna 2013 dodvme novou verzi st?en krytiny SK1 a SK2 Capacco um?l b?idlice. Svm vzhledem dokonale imituje p?rodn b?idlici. Je opat?ena p?ti montnmi otvory pro snaz pokldku a identifika?nm logem na spodn stran?.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.capacco.cz.


EKOTERNIT - plastov st?en krytina

krytina-ekoternitPlastov st?en krytina EKOternit je vyrb?na z recyklovanho plastu. Materil pouit pro vrobu je vysoce odoln jak proti pov?trnostnm vliv?m, tak i mechanickmu pokozen. Z hlediska tvrnosti lze krytinu velmi sp?n? pout u p?lkulatch ?st st?ech, kde se jinak pouv oplechovn.

St?en krytina je vhodn na rodinn domy, na pergolu, haly, gare i pr?myslov objekty.

Hlavn vhody krytiny Ekoternit:

  • Lehk od 10,92 kg/m2
  • Stlobarevn je pln? probarven
  • Bezdrbov bez dalho oet?en
  • P?kn vzhled imituje p?rodn b?idlici
  • Nerozbitn je stle prun a poch?zn
  • Odoln v??i UV z?en dlouhodob pouit ve venkovnch podmnkch
  • Cenov? dostupn
  • Zru?n doba na materil poskytujeme zruku 20let

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.ekoternit.cz.


EUREKO

krytina-eurecoPlastov st?en krytiny vyrb?n od roku 2000 pod nzvem EUREKO jsou vrobky vyrb?n z polyolefin? (polypropylnu a polyetylnu). Tyto suroviny jsou zskvny velmi kvalitn separac odpadnch plast? vznikajcch p?edevm v automobilovm pr?myslu. Veker plasty pouit p?i vrob? ve firm? REGRA PLAST spol. s r.o. jsou jet? p?ed vlastnm p?epracovnm do krytin ur?eny pro aplikace s dlouhodobm pouitm (plastov dly autointerir?, nraznky, nbytk?sk dly). Takovto plasty, ji jednou oet?en pro venkovn pouit se znovu p?i vrob? krytin zulech?uj barvivy, UV stabiliztory a plnivy, aby se k zkaznkovi dostal vrobek co mon nejlpe oet?en proti dlouhodobmu p?soben pov?trnostnch vliv?. Na krytiny EUREKO se poskytuje zruka 30 let.

B?IDLICE Z PLASTU: pro mont ablon se pouvaj m?d?n nebo hlinkov h?ebky 2,5 x 25 mm. Pokldka ablon se provd na bedn?n ze suchch zkch prken o minimln tlou?ce 20 mm, na kter se pouije jako podklad hydroizola?n flie s p?esahem minimln? 50 mm. Samotnou pokldku je nutno uskute?nit s protivichrovou ochranou. Zavichrovn se provd m?d?nmi nebo pozinkovanmi sponami , obdobn? jako u vlknocementovch krytin. Pro ukon?en ttu, nro, lab, h?ebene, odv?trn plt? a antnn pr?chod se pouvaj speciln? vyvinut dopl?ky z plast?. Stejn? tak mohou bt pouity standardn klemp?sk vrobky. Pouitm plastovch dopl?k? m?eme p?edejt p?ed?asnm opravm st?ech z d?vodu p?padn ni ivotnosti ostatnch materil?.

INDEL Z PLASTU: Vrobek EUREKO - DDS je v?rnou kopi klasickho tpanho indele ze d?eva. Byl speciln? vyvinut jako st?en krytina a obklad se vestrannm pouitm. Proto je vhodn nejen k pokrvn st?ech rodinnch dom?, chat, chalup, ale tak k obklad?m st?n t?chto objekt? p?i jejich dodate?nm zateplovn, pokrvn a obklad r?znch zahradnch dopl?k?, slune?nk?, zhotoven soklovch obklad? p?i dodate?nm zateplovn budov atd. Dky dopl?k?m DDU a DDN lze pak pokrvat a obkldat ty nejrozmanit?j tvary. Vhodou plastovho indele je obzvlt? jeho dlouh ivotnost bez nutnosti drby, vha, nenaskavost a nepropustnost. Odolv slunci, deti, mrazu, nhlm zm?nm teplot, mech?m, liejnk?m a zsaditm ltkm.

Vce informac a kompletn sortiment naleznete na www.eureko.org.


Mte zjem o nkup st?en krytiny?

Jmno a p?jmen (*):
E-mail (*):
Bezpe?nostn kd:
Vlote prosm text z obrzku:
Telefon:
Text zprvy (*):

Sortiment - plastov:


logo-Capacco


logo-Ekoternit


logo-EurecoProč zvolit STALAK

 

Dodáním od nás získáte

 

Rychlý kontakt

Rychnov nad Kněžnou:
tel.: 494 531 012, 494 539 481
fax:
494 531 011
mob.: 777 796 794
e-mail: stalak@stalak.cz

 

Naši partneři